móng tay cuộn dây,nhà sản xuất đinh cuộn dây,15 móng tay cuộn dây bằng.

cuộn vòng móng tay

cuộn dây móng tay »nhẫn

cuộn vòng móng tay

móng tay vòng chân cung cấp điện nắm giữ vượt trội hơn móng chân mịn vì gỗ điền vào các kẽ nứt của chiếc nhẫn và cũng cung cấp ma sát để giúp ngăn ngừa móng từ sao lưu ra theo thời gian. Một móng tay vòng chân thường được sử dụng trong các loại mềm hơn gỗ nơi tách không phải là một vấn đề.

Trang 1 của 11